Jak funguje AOMU?

AOMU využívá aromaterapii, staletími prověřenou metoda používající esenciální oleje. Účinky aromaterapie začíná potvrzovat i narůstající počet vědeckých studií. Neléčí nemoci, ale používá se jako doplňková terapie při široké škále drobných či větších obtíží. Pomáhá při relaxaci a zmírnění stresu, zlepšuje náladu i celkovou psychickou vyrovnanost a posiluje imunitní, dýchací a oběhový systém.

Jak funguje esenciální oleje?

Při nádechu vyšlou molekuly vůně část nervových impulsů přímo do amygdaly, emočního centra mozku. Pak dojde k uvolnění neuropřenašečů – např. dopaminu, serotinu nebo endorfinu, které ovlivňují jak se cítíme, usínáme a kolik máme energie. Na rozdíl od kávy nebo energetických nápojů se esenciální oleje nedostávají do organismu přes zažívací ústrojí a mozek ovlivňují zdravějším způsobem.

m

Výzkum na kterém frčí AOMU

Esenciální oleje ve vědě

Meta analýza kontrolovaných klinických testů s různými esenciálními oleji ukázala, že aromaterapie může významně zmírnit úzkost, a to bez ohledu na její důvod.

Shromážděné výsledky ukázaly, že inhalační a masážní aromaterapie může v různých podmínkách významně zmírnit pocity úzkosti. Vážený průměrný rozdíl byl -5,16 pro State Anxiety Inventory (SAI) (95% CI: -5,78, -4,55, p<0,001) a -2,85 pro Trait Anxiety Inventory (TAI) (95%CI: -3,95, -1,75, p<0,001).

Gong, M., Dong, H., Tang, Y., Huang, W., & Lu, F. (2020). Effects of aromatherapy on anxiety: A meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Affective Disorders. Více

Meta studie 31 vědeckých prací došla k závěru, že aromaterapie efektivně zlepšuje spánek.

Výsledky ukázaly, že aromaterapie může být aplikována klinickým personálem k účinnému zlepšení kvality spánku.

Lin, P.-C., Lee, P.-H., Tseng, S.-J., Lin, Y.-M., Chen, S.-R., & Hou, W.-H. (2019). Effects of aromatherapy on sleep quality: A systematic review and meta-analysis. Complementary Therapies in Medicine. Více

Meta analýza 12 studií prokázala, že aromaterapie má pozitivní vliv na snížení bolesti.

Ve srovnání s kontrolními skupinami užívající placebo nebo jiné formy léčby respondenti na vizuální analogové škále označili významný pozitivní účinek aromaterapie ve snížení bolesti (SMD = -1,18, 95% CI: -1,33, -1,03; p < 0,0001)

Lakhan SE, Sheafer H, Tepper D. The Effectiveness of Aromatherapy in Reducing Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain Res Treat. 2016;2016:8158693. doi: 10.1155/2016/8158693. Epub 2016 Dec 14. PMID: 28070420; PMCID: PMC5192342. Více

Jak funguje tyčinka Energy?

Jak funguje tyčinka Happy?

Studie potvrdila, že ke zmírnění stresu a navození relaxace výrazně pomáhá 3x denně inhalovat esenciální olej neroli.

Účastníci studie inhalovali neroli 2 minuty dopoledne mezi 9. a 10. hodinou, odpoledne mezi 16. a 17. hodinou a pak těsně před spaním. V průběhu celkem 15 sezení byl naměřen statisticky významný rozdíl ve stresu (t=-3,98, p<0,001) mezi experimentální a kontrolní skupinou.

 Go, G. Y., & Park, H. (2017). Effects of Aroma Inhalation Therapy on Stress, Anxiety, Depression, and the Autonomic Nervous System in High-risk Pregnant Women. Korean Journal of Women Health Nursing, 23(1), 33-41. Více

Ve srovnání s kontrolní skupinou užívající placebo, lidé inhalující geranium zaznamenali 3x menší pocity úzkosti.

V experimentální skupině bylo průměrné skóre úzkosti před intervencí 56,75, resp. 9,9 (střední hodnota, směrodatná odchylka) a po intervenci 52,73, resp. 11,7, což prokázalo signifikantní pokles (P = 0,001) stavové úzkosti. Rovněž došlo k významnému poklesu diastolického krevního tlaku.

 Rashidi Fakari F, Tabatabaeichehr M, Kamali H, Rashidi Fakari F, Naseri M. Effect of Inhalation of Aroma of Geranium Essence on Anxiety and Physiological Parameters during First Stage of Labor in Nulliparous Women: a Randomized Clinical Trial. J Caring Sci. 2015. Více

Inhalace esenciálního oleje z pomeranče zkvalitňuje parasympatickou nervovou aktivitu (snižuje krevní tlak, zlepšuje variabilitu srdečního frekvence) a navozuje pocit uvolnění.

Ve srovnání s dýcháním samotného čerstvého vzduchu inhalace pomerančového oleje signifikantně zvyšuje vysokofrekvenční složku HRV, významně snižuje systolický a diastolický krevní tlak a výrazně přispívá k navození subjektivního „pocitu pohodlí".

 Physiological effects of orange essential oil inhalation in humans / Park. B.-J.; Ono, K.; Yoshinami, Y.; Miyazaki, Y.  in "Advances in horticultural science [rivista dell'ortoflorofrutticoltura italiana] : 28, 4, 2014, Firenze : Firenze University Press, 2014. Více

 

Esenciální olej z bergamotu dokázal vylepšit náladu o 17 %.

Studie se zúčastnilo padesát sedm respondentů rozdělených do dvou skupin. Účastníci, kteří 15 minut inhalovali esenciální olej z bergamotu, zaznamenali o 17 % lepší náladu než respondenti v kontrolní skupině.

Han X, Gibson J, Eggett DL, Parker TL. Bergamot (Citrus bergamia) Essential Oil Inhalation Improves Positive Feelings in the Waiting Room of a Mental Health Treatment Center: A Pilot Study. Phytother Res. 2017. Více

Inhalace oleje z jasmínu potlačuje ospalost a navazuje pocity spokojenosti a svěžesti.

Po inhalaci esenciálního oleje z jasmínu ukázalo měření pomocí EEG zvýšenou aktivitu beta vln v přední i zadní části centrálního nervového systému. To vedlo k umocnění pocitu pohody a svěžesti, zatímco pokleslo subjektivní vnímání ospalosti.

Sayowan, W., Siripornpanich, V., Hongratanaworakit, T., Kotchabhakdi, N., & Ruangrungsi, N. (2017). The Effects of Jasmine Oil Inhalation on Brain Wave Activies and Emotions. Journal of Health Research, 27(2), 73–77. Více

Jak funguje tyčinka Sleep?

Inhalace levandule a santalu napomáhá ke kvalitnějšímu spánku, protože dokáže prodloužit REM i delta spánkové fáze.

Metaanalýza 34 studií využívajících model náhodných účinků ukázala, že aromaterapie byla vysoce účinná při zmírňování nespavosti a zvyšování kvantitativních a kvalitativních účinků spánku (95% interval spolehlivosti [CI], velikosti účinku = 0,6491).

Cheong MJ, Kim S, Kim JS, Lee H, Lyu YS, Lee YR, Jeon B, Kang HW. A systematic literature review and meta-analysis of the clinical effects of aroma inhalation therapy on sleep problems. Medicine (Baltimore). 2021. Více

Účinky levandule na kvalitu spánku potvrdilo měření pomocí EEG.

Studie s devíti účastníky bez spánkových problémů prokázala, že inhalace levandule měřitelně ovlivňuje spánkové fáze (prodlužuje nejkvalitnější delta fázi na úkor méně kvalitních alpha a beta fází).

Ko, LW., Su, CH., Yang, MH. et al. A pilot study on essential oil aroma stimulation for enhancing slow-wave EEG in sleeping brain. Sci Rep 11, 1078 (2021). Více

Slibné výsledky měření inhalace sanatolu ukazují, že by mohl být efektivně využitý při léčbě poruch spánku.

Užití sanatolu v koncentraci 5 X 10(-2) ppm způsobilo významné snížení celkové doby bdění a prodloužilo kvalitní NREM fázi spánku.

Ohmori A, Shinomiya K, Utsu Y, Tokunaga S, Hasegawa Y, Kamei C. [Effect of santalol on the sleep-wake cycle in sleep-disturbed rats]. Nihon Shinkei Seishin Yakurigaku Zasshi. 2007. Více

Inhalace růže pomáhá až o 40 % zklidnit nervový systému, což může zlepšit usínání a zkvalitnit spánek.

Inhalace růžového oleje nebo pačuliového oleje způsobila 40% pokles relativní sympatické aktivity (P<0,01, každý). Inhalace vůně růžového oleje způsobila 30% pokles koncentrace adrenalinu (P<0,01). 

Haze S, Sakai K, Gozu Y. Effects of fragrance inhalation on sympathetic activity in normal adults. Jpn J Pharmacol. 2002. Více

Inhalace šalvěje a ylang ylangu snižuje krevní tlak, a tak navozuje pocit uvolnění, který pomáhá lepšímu usínání a kvalitnějšímu spánku.

Zjištění této studie naznačují, že inhalace 5% par čirého oleje účinně snižuje stres a může představovat účinný způsob, jak se zklidnit před spaním.

Seol GH, Lee YH, Kang P, You JH, Park M, Min SS. Randomized controlled trial for Salvia sclarea or Lavandula angustifolia: differential effects on blood pressure in female patients with urinary incontinence undergoing urodynamic examination. J Altern Complement Med. 2013. Více

Ylang yang je efektivní při snižování krevního tlaku, čimž podporuje klidnější spánek

Výsledky studie provedené na 29 zdravých účastnících ukázaly, že inhalace ylang ylangu významně snížila systolický a diastolický krevní tlak.

Jung DJ, Cha JY, Kim SE, Ko IG, Jee YS. Effects of Ylang-Ylang aroma on blood pressure and heart rate in healthy men. J Exerc Rehabil. 2013. Více